Katarina Skolgille

Välkommen till Katarina Skolgille

Gamla skolan
Gamla skolan på Katarina Västra Kyrkogata
 
Nya skolan
Nya skolan vid Allhelgonakyrkan, byggd 1933

År 2020 firar Gillet sitt 90:e verksamhetsår och med anledning av detta planerar vi att producera en ny medlemsmatrikel.

Vi kommer vid igångsättandet av arbetet med denna matrikel bjuda in alla medlemmar att skriva en kort uppsats om sin tid i Katarina Realskola och gärna med bilder, under valfritt ämne, liksom vi gjorde till vår förra matrikel 2015. Hur vi skall fira detta jubileum, dvs var, när och hur och i övrigt är inget ännu bestämt. Du är välkommen redan nu med Ditt bidrag till matrikeln. Det är inget att skjuta på så starta skrivandet redan ikväll. Sedan skickar Du in Ditt bidrag till sekreteraren under adress: tony.ruster@gmail.com


Bilder från Höstmötet 2019

 

Nya skolfoton från 1955 - 1958

Jubileumsskrift 85 år 2015

Bilder och text från Per Göthlin

Bildspel från Katarina Realskolas historia


Behandling av personuppgifter GDPR

Uppdaterad 2020-03-26                      Antalet besökare sedan 2018-09-11: