Katarina Skolgille

Välkommen till Katarina Skolgille,

Katarina Skolgille bildades 1930 och är en kamratförening för f d elever och personal från Katarina Realskola på Södermalm i Stockholm.

Föreningen kallar till höst- och årsmöte, då vi träffas under trivsamma former och bl a äter middag tillsammans, pratar gamla skol- och ungdomsminnen. Någon gång knyts kanske en ny affärskontakt, men framförallt upplever vi en trevlig och kamratlig gemenskap. Här har du chansen att återse dina f d skolkamrater från svunna tider.

I samband med vårmötet hålls årsmötesförhandlingar. Höstmötet kombineras ofta med någon form av aktivitet, ett studiebesök eller liknande.

Vi är idag c:a 107 medlemmar. Alla våra träffar kännetecknas av mycket god stämning och alltid hög närvaro.

I samband med Gillets 85-årsjubileum, 2015, lät Skolgillet producera en ny medlemsmatrikel som du får ett ex av i samband med inträdet i Gillet tillsammans med vår medlemsnål.

Den här gemenskapen kan också bli Din genom att skicka in din medlemsansökan till vår sekreterare och betala medlemsavgiften som f n är 150:-/verksamhetsår, alternativt 1200:- för evigt medlemsskap till plusgiro: 5 46 88 -7.

Har du frågor kring vår verksamhet kontaktar du Gillets sekreterare, Tony Ruster, 070-417 7609 alt tony.ruster@gmail.com