Katarina Skolgille

Katarina Skolgilles Arkiv

Invigningstal av Lars Fredrik Borke vid höstmötet 2012

Som ny medlem i Katarina Skolgille talade Lars Fredrik Borke om sin tid i skolan mellan 1948 - 1951.

En kissedogg från Gamla Stan på Katarina Real under 30-talet

En skrift av Tord Bolander om 30-talet i Gamla stan och på söder.

UNGDJUR PÅ TJURBERGET Till minnet av klasskamraten Tore Wahlstedt (1935-2014)

Historiska protokoll

Ursprungligt protokoll 1929

Protokoll vid stämma med Katarina Skolgille å Bellmansro Restaurant lördagen den 25 januari 1930 kl. 8 e.m.

Invigning av Katarina Realskolas nya läroverksbyggnad

Inbjudna till invigningen

Terminsavgifter

Inskrivnings- och termins-avgifter fram till 1949

Matriklar

Jubileumsmatrikel 2005 (75 år)