Katarina Skolgille

Katarina Skolgilles stadgar

Dessa stadgar hava antagits vid extra stämma den 31 mars 1938, vid ordinarie årsstämma den 12 maj 1938, vid höstsammanträde den 5 november 1952, vid årsstämma den 6 mars 1953, årsmöte 19 mars 2007.

Katarina Skolgilles stadgar