Katarina Skolgille

Katarina Skolgilles Styrelse

För kontakt med styrelsen: info@katarinaskolgille.se

Ålderman Göran Wendin
 
vice Ålderman Bonne Sundberg
 
Sekreterare Tony Ruster
 
vice Sekreterare Håkan Lovallius
 
Kassaförvaltare Jan Adamson
 
Arkivarie Lars Björkberger
 
Klubbmästare Sten Carlsson
 
Rådgivare Ingvar Fröberg
Rådgivare Christer Ellburg
   
Adjungerad
IT-ansvarig
Lars Nygren
   

Revisorer

   Carl-Gustaf Plogfeldt
  Roger Fröberg
   

Valkommitté

  Hans Örnhall